orkestra şefi için 1 sonuç


Bestecinin Film Ekibiyle İlişkisi – Giriş

Bu yazı dizimizde film müziği bestecisi ile birçok farklı disiplinin iletişimi konusuna değineceğiz. Bir filmin fikir olarak doğuşundan sinema perdesine yansıtılana kadarki süreçte müzikle ilgili dolaylı ya da direkt ilişkisi bulunan birimlere dokunmaya çalışacağız. Bestecinin işbirliği içerisine girdiği kişiler, kalitenin artması konusunda farklı birimlerin görevleri, bir film projesinde farklı görevlerde çalışmış insanlarla röportajlar ve daha nicesi… Derinlere dalmadan önce şunu şiddetle belirtmek gerekir ki burada konuşulacak süreçler ve kişiler; projenin türü, bütçesi, yaklaşımı gibi ...