geçici örnek parça için 1 sonuç


Film Müziği ile İlgili Terimler – I

Her bilim dalı ve sektörün kendine göre bir jargonu vardır ve muhabbet halindeki şahısların bu jargona hakim olması aynı dilden konuşabilmeleri ve işin kalitesini yükseltebilmeleri adına çok önemli bir gerekliliktir. Bu bölümde bahsi geçen terimler, yönetmen ve besteci arasındaki iletişimi hızlandırmak üzere yabancı literatürdeki kullanımlarıyla birlikte verilerek (parantez içerisinde) anlam karmaşasını ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Geçici Örnek Parça (Temp Track): Bir filmin müziğini, bildiğiniz başka bir esere benzettiğiniz oldu mu? Bunun çok da şaşılacak bir durum olmadığını ...